ติดต่อเรา

สำนักงาน สกสค.จังหวัดพิษณุโลก
หมู่ที่ 2 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
เบอร์โทรศัพท์ 055 993051 / เบอร์โทรสาร 055 993052
Email : phitsanulok@otep.mail.go.th