รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรตินำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจการ และรับฟังรายงานเรื่องความพร้อมของหอพัห สกสค.ก่อนเปิดให้บริการ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559

IK1aYxxiSG_1467082979