ข้าราชการครูบำนาญขอใช้ห้องประชุม

DSC08878             DSC08871

ข้าราชการบำนาญครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ขอใช้ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดพิษณุโลก เพื่อจัดตั้ง สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559

โดย ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ให้สมาชิกได้รับทราบ