คณะอนุกรรมการดำเนิการวิจัย เรื่อง การสร้างภาพลักษณ์องค์กร วันอังคารที่ 1สิงหาคม 2560 ณสำนักงาน สกสค.จังหวัดพิษณุโลก

DSC_0742 DSC_0725 DSC_0734 DSC_0737 DSC_0739