ชี้แจงการรับความช่วยเหลือจากมูลนิธิช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ

MX-M315NV_20200810_131654_001

MX-M315NV_20200810_131654_002

MX-M315NV_20200810_131654_003