ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู เยี่ยมเยียนและศึกษาดูงาน

page