ตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงาน สกสค.จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับโรงพยาบาลครู ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 4 กรกฎาคม และ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ตรวจสุขภาพ62