ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลโท โกศล ประทุมชาติ) และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561

news