ธนาคารออมสิน จังหวัดพิษณุโลก เข้ามอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ นายรัศมี ม่วงทอง ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดพิษณุโลก

DSC_0273 DSC_0278 DSC_0276 DSC_0284