นายรัศมี ม่วงทอง ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดพิษณุโลก ร่วมทำบุญ ถวายกัณฑ์เทศน์ ณ วักตาปะขาวหาย อ.เมือง วันที่ 29 ส.ค. 2560

DSC_0813 DSC_0793 DSC_0805