นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เยี่ยมชมนิทรรศการของสำนักงาน สกสค.จังหวัดพิษณุโลก

เดินหน้า