ประกาศระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาชีวิตของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯ

∴ ประกาศ ∴

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้ายการศึกษา ซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. พ.ศ.2560

1 2 3 4 5