ประกาศรับคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2563

การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2563 บุคคลและหน่วยงานที่สนใจ สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารได้ที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดพิษณุโลก ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดดังแนบ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เรื่อง การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563

Untitled