พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องใน1