มอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปีการศึกษา 2560

มอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปีการศึกษา 2560

697565นายรัศมี ม่วงทอง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพิษณุโลก มอบทุนการศึกษาให้แก่ เด็กชายอนุวัต ศรีพลลา นักเรียนซึ่งเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาตามหลักเกณฑ์ของมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปีการศึกษา 2560 ที่โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว โดยมีครูอาจารย์และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวร่วมแสดงความยินดี

ในปีนี้ มีผู้ได้รับทุนการศึกษา ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) จำนวน 1 ทุน ส่วนภูมิภาค จำนวน 81 ทุน รวมทั้งสิ้นจำนวน 82 ทุน