ร่วมงาน “เปิดบ้านพลังงาน 2017 สานต่อที่พ่อทำ ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก)

ภาพนิ่ง1