ร่วมพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ณ ชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอวัดโบสถ์

Untitled