ร่วมแสดงความยินดี

DSC_0147 ประธานชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอวังทอง

DSC_0183นายปริญญา ตาวินโน คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดพิษณุโลก

DSC_0187นายสนาม สุขคำ ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

แสดงความยินดี กับ นายรัศมี ม่วงทอง ที่ได้รับตำแหน่ง ผอ.สกสค.จังหวัดพิษณุโลก