สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) เข็มที่ 1 ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดพิษณุโลก

สไลด์1