สำนักงาน สกสค.จังหวัดพิษณุโลก ต้อนรับ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดพิษณุโลก นายรัศมี ม่วงทอง

DSC_0023 DSC_0031 DSC_0032 DSC_0042 DSC_0045 DSC_0052 DSC_0055 DSC_0056 DSC_0068 DSC_0069 DSC_0072 DSC_0074 DSC_0076 DSC_0077 DSC_0079 DSC_0082 DSC_0087 DSC_0088 DSC_0090 DSC_0093 DSC_0094 DSC_0097 DSC_0103 DSC_0113 DSC_0115 DSC_0122 DSC_0128 DSC_0129