เข้าคารวะขอพรและสวัสดีปีใหม่ 2564 แด่ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

Untitled