เข้าร่วมประชุม สมาคมข้าราชการบำนาญ อ.วังทอง

DSC_0204                         DSC_0207                          DSC_0208