ไหว้พระ ๙ วัด

IMG_0021 IMG_0091 IMG_0120 IMG_0106

สำนักงาน สกสค.จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการ “ผู้สูงวัยใส่ใจธรรมะ” ไหว้พระ ๙ วัด ในอำเภอเมืองพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙