ต้อนรับคณะประเมินฯ

DSC08944 DSC08949 DSC08961 DSC08977 DSC08978

วันที่ 15 มิถุนายน 2559

ผู้อำนวยการ พนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดพิษณุโลก